پروژه ها

پروژه های شرکت تهویه وایو

در این بخش می توانید سوابق اجرایی شرکت تهویه مطبوع وایو و مراحل اجرایی را بصورت فیلم و تصاویر در بخش های متنوع و پروژه های متنوع ملاحظه نمایید.
شنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۹
نصب فن کویل و داکت اسپیلت مجتمع تجاری میلاد یافت آباد

نصب فن کویل و داکت اسپیلت مجتمع تجاری میلاد یافت آباد

در این بخش تصاویری از اجرای پروژه نصب فن کویل و اسپیلت مجتمع تجاری میلاد یافت آباد تهران توسط شرکت تهویه مطبوع وایو در سال 1399 را مشاهده نمایید.
دوشنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۹
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات

تصاویر و آخرین اخباراز غرفه تهویه مطبوع وایو در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی در نمایشگاه بین المللی تهران
پنجشنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۹
نصب داکت اسپلیت های وایو

پروژه ویلایی مهندس محمودی

در این بخش تصاویری از اجرای پروژه نصب داکت اسپیلت برند وایو در کردان توسط شرکت تهویه مطبوع وایو در سال 1399 را مشاهده نمایید.
پنجشنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۹
نصب داکت اسپلیت در پروژه مهندس رحیمی

پروژه مهندس رحیمی

در این بخش تصاویری از اجرای پروژه نصب داکت اسپیلت برند وایو در تهرانپارس توسط شرکت تهویه مطبوع وایو در سال 1399 را مشاهده نمایید.
پنجشنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۹
نصب داکت اسپلیت سازمان پژوهش

پروژه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

در این بخش تصاویری از اجرای پروژه نصب داکت اسپیلت برند وایو در احمد آباد مستوفی توسط شرکت تهویه مطبوع وایو در سال 1399 را مشاهده نمایید.
پنجشنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۹
نصب داکت اسپلیت پروژه مهندس شفیعی

پروژه مهندس شفیعی

در این بخش تصاویری از اجرای پروژه نصب داکت اسپیلت برند وایو در شمال کشور توسط شرکت تهویه مطبوع وایو در سال 1399 را مشاهده نمایید.
شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۹
پروژه نصب داکت اسپلیت اعتصامی

پروژه مهندس اعتصامی

در این بخش تصاویری از اجرای پروژه نصب داکت اسپیلت برند گرین در شمس آباد تهران توسط شرکت تهویه مطبوع وایو در سال 1398 را مشاهده نمایید.
شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۹
داکت اسپلیت پروژه خانم سپاه

پروژه خانم مهندس ابراهیمی

در این بخش تصاویری از اجرای پروژه نصب داکت اسپیلت برند وایو درخیابان فاطمی توسط شرکت تهویه مطبوع وایو در سال 1399 را مشاهده نمایید.