معرفی چیلر جذبی

دوشنبه، ۱۴ تیر ۱۴۰۰
انواع چیلر جذبی

معرفی چیلر جذبی

چیلر جذبی عملکرد بسیار متفاوتی را دارند که بد نیست شما نیز در خصوص عملکرد مربوط به این دستگاه، یک سری از مهمترین اطلاعات را به دست آورید تا در صورت بروز هرگونه مشکلی، به راحتی اقدام به رفع نقص به وجود آمده داشته باشید. چیلر های جذبی برای جوشاندن آب مقطر خود، نیاز به حرارت دارند.